O nama

Predsednik: Draga Pavlović

Sekretar: Vlajko Marković

Sportske organizacije: 60

Objekti: devet školskih sala, pet mini pič terena, tereni za velike i male sportove, teren za decu ometenu u razvoju

Akcije: Pomoć klubovima finansijski i organizaciono. Organizator loklanih takmičenja.